Moses – sentral skikkelse i bibelen

Velkommen til Moses.no, din omfattende ressurs for informasjon om den bibelske skikkelsen Moses. Moses er en av de mest sentrale figurene i Bibelen, kjent som profet, lovgiver og leder. Hans liv og handlinger har hatt en enorm innflytelse på jødedommen, kristendommen og islam, og hans arv fortsetter å inspirere mennesker over hele verden.

Moses er mest kjent for å lede israelittene ut av Egypt, motta De ti bud på Sinaifjellet, og veilede sitt folk gjennom 40 år i ørkenen. Men hvem var egentlig Moses, og hva gjorde ham til en så betydningsfull skikkelse?

Alt dette og mer til skal vi gå gjennom i denne omfattende artikkelen!

Hvem var Moses?

Moses er som sagt en av de mest betydningsfulle skikkelsene i de abrahamittiske religionene, spesielt i jødedommen, kristendommen og islam. Han er kjent som en profet, lovgiver og leder som førte israelittene ut av slaveriet i Egypt. Hans liv og gjerninger er beskrevet i de fem Mosebøkene, som utgjør den første delen av Den hebraiske bibelen (Det gamle testamentet i kristen tradisjon). La oss se nærmere på de tidlige årene av hans liv og hans flukt fra Egypt.

Moses’ tidlige liv

Moses’ liv begynte i en tid med stor fare for hebreerne i Egypt. Farao hadde beordret at alle nyfødte hebraiske gutter skulle drepes for å forhindre at israelittene ble for mange og utgjorde en trussel.

Moses’ fødsel og oppvekst

Moses ble født til hebraiske foreldre fra Levi-stammen. For å redde ham fra faraos ordre om å drepe alle hebraiske guttebarn, la hans mor ham i en kurv og satte den på Nilen. Kurven ble oppdaget av faraos datter, som tok ham til seg og oppdro ham som sin egen sønn i faraos palass. Hans vokste dermed opp som prins i Egypt, men var alltid klar over sin hebraiske arv.

Flukten fra Egypt

Som voksen så Moses en egyptisk oppsynsmann slå en hebraisk slave. I et anfall av raseri drepte han oppsynsmannen og gjemte liket. Da dette ble oppdaget, fryktet han for sitt liv og flyktet til Midjan-ørkenen. Der møtte han Jetro, prest i Midjan, og giftet seg med hans datter Sippora. Han levde som gjeter i mange år før han mottok sitt kall fra Gud i form av en brennende busk, som ikke ble fortært av flammene.

Ps. visste du at det finnes spilleautomater på nett som har bibelske referanser?

Moses som leder

Moses’ lederskap er en av de mest sentrale delene av hans livshistorie. Etter å ha mottatt sitt kall fra Gud i form av en brennende busk, returnerte Moses til Egypt med et oppdrag: å føre israelittene ut av slaveriet og til frihet. Dette kapitlet i hans liv er preget av mirakler, motgang og Guds inngripen.

Moses’ kall og misjon

Kallet hans begynte da han, mens han gjette sin svigerfar Jetros sauer, kom til fjellet Horeb. Der åpenbarte Gud seg for ham i en brennende busk og befalte ham å gå tilbake til Egypt for å frigjøre israelittene fra slaveri. Moses, som følte seg uverdig og utilstrekkelig, fikk forsikringer fra Gud om at han ville bli støttet og utrustet for oppgaven.

De ti landeplagene

For å overbevise farao om å slippe israelittene fri, sendte Gud ti plager over Egypt, hver mer ødeleggende enn den forrige:

 1. Nilen ble til blod.
 2. Frosker invaderte landet.
 3. Mygg plaget mennesker og dyr.
 4. Fluer fylte husene.
 5. Kveg døde av pest.
 6. Byller brøt ut på mennesker og dyr.
 7. Hagl ødela avlinger og eiendom.
 8. Gresshopper spiste opp avlingene.
 9. Mørke dekket landet i tre dager.
 10. Alle førstefødte sønner i Egypt døde, inkludert faraos sønn.

Etter den siste plagen gav farao endelig etter og tillot israelittene å forlate Egypt.

Utgangen fra Egypt

Utgangen fra Egypt, også kjent som eksodus, markerte begynnelsen på israelittenes reise mot det lovede land. Han ledet folket ut av Egypt, og Gud viste sin tilstedeværelse ved å gå foran dem som en sky om dagen og en ildsøyle om natten. Da farao ombestemte seg og sendte sin hær etter dem, delte Gud Rødehavet slik at israelittene kunne krysse på tørr grunn. Deretter lukket vannet seg over faraos hær og tilintetgjorde den. Denne episoden står som et av de mest dramatiske og symbolske øyeblikkene i Bibelen, som viser Guds makt og Moses’ lederskap.

Moses og Sinaifjellet

Etter å ha ledet israelittene ut av Egypt, førte han folket til Sinaifjellet, hvor han mottok De ti bud fra Gud. Dette var et sentralt øyeblikk i Bibelen, hvor Gud etablerte en pakt med israelittene og ga dem lover å leve etter.

Mottakelsen av De ti bud

Ved foten av Sinaifjellet etablerte israelittene leir, og han gikk opp på fjellet for å møte Gud. I førti dager og førti netter ble Moses på fjellet, hvor han mottok De ti bud, som ble skrevet på to steintavler av Guds finger. Disse budene var grunnlaget for Guds pakt med israelittene og inneholdt viktige moralske og religiøse retningslinjer:

 1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
 2. Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde.
 3. Du skal ikke misbruke Herrens navn.
 4. Du skal holde hviledagen hellig.
 5. Du skal hedre din far og din mor.
 6. Du skal ikke slå i hjel.
 7. Du skal ikke bryte ekteskapet.
 8. Du skal ikke stjele.
 9. Du skal ikke vitne falskt mot din neste.
 10. Du skal ikke begjære din nestes hus eller eiendom.

Paktens ark og tabernaklet

Paktens ark var en hellig kiste laget av akasietre og overtrukket med gull, som skulle inneholde steintavlene med De ti bud. Den ble sett på som et symbol på Guds nærvær blant israelittene. Gud ga Moses detaljerte instruksjoner for byggingen av tabernaklet, et mobilt telthelligdom som skulle huse paktens ark og fungere som midtpunkt for tilbedelse under vandringen i ørkenen. Tabernaklet ble omhyggelig konstruert etter Guds anvisninger, og ble et viktig åndelig sentrum for folket.

Vandringen i ørkenen

Etter å ha mottatt De ti bud og etablert tabernaklet, begynte israelittenes lange og prøvende vandring i ørkenen. Denne perioden var preget av prøvelser, mirakler og hans utrettelige lederskap.

De 40 årene i ørkenen

På grunn av israelittenes mangel på tro og ulydighet, bestemte Gud at de skulle vandre i ørkenen i førti år før de kunne gå inn i det lovede land. Denne tiden skulle teste og forberede dem som et folk dedikert til Gud.

Viktige hendelser og mirakler

Gjennom de 40 årene i ørkenen, viste Gud sin makt og omsorg gjennom flere viktige hendelser og mirakler:

 • Manna fra himmelen: Gud sendte daglig manna, et mirakuløst brød fra himmelen, for å fø rste israelittene.
 • Vann fra klippen: Moses slo på en klippe etter Guds ordre, og vann strømmet ut for å slukke folkets tørst.
 • Slanger i ørkenen: Da folket klaget og ble straffet med giftige slanger, instruerte Gud ham til å lage en kobberslange. Alle som så på den ble helbredet.
 • Seier over Amalekittene: Med Moses’ armer løftet i bønn, vant israelittene over amalekittene i kamp.

Moses’ lederstil og utfordringer

Moses’ lederskap i ørkenen var preget av tålmodighet, tro og en sterk følelse av ansvar. Han stod ofte som mellommann mellom Gud og folket, meglede i konflikter og ba for folkets ve og vel. Men lederskapet kom ikke uten utfordringer:

 • Folkelig misnøye: Israelittene klaget ofte over mat, vann og de harde forholdene, noe som testet Moses’ utholdenhet og tro.
 • Opprør og ulydighet: Episoder som gullkalv-opprøret, hvor folket tilba en gullkalv i Moses’ fravær, viste utfordringene i å opprettholde orden og lydighet.
 • Personlig feiltrinn: Moses begikk selv feil, som da han slo klippen for å få vann i stedet for å tale til den som Gud hadde befalt. Denne ulydigheten førte til at Moses ikke fikk komme inn i det lovede land.

Moses’ lederstil var en balansegang mellom strenghet og medfølelse, rettferdighet og nåde. Hans evne til å holde folket samlet gjennom vanskelige tider og lede dem med en sterk tro på Guds løfter, gjør ham til en av de mest beundrede og studerte ledere i bibelsk historie.

Moses’ siste dager

Mot slutten av sitt liv forberedte han folket på livet i det lovede land, selv om han selv ikke skulle få oppleve det. Hans siste dager var preget av taler, refleksjon og overføring av lederskap.

Talene i 5. Mosebok

 1. Mosebok, også kjent som Deuteronomium, inneholder Moses’ avskjedstaler til israelittene. I disse talene oppsummerer han lovene, minner folket om Guds trofasthet og advarer mot ulydighet. Moses understreker viktigheten av å følge Guds lover for å sikre velstand og velsignelse i det lovede land. Han oppfordrer også folket til å holde fast ved sin tro og forbli trofaste mot Gud.

Moses’ død og etterfølgelse

Moses klatret opp til toppen av Pisga-fjellet, hvor Gud lot ham se det lovede land, men han fikk ikke gå inn i det. Der, på Nebo-fjellet, døde han i en alder av 120 år. Gud selv begravde ham på et ukjent sted i Moabs land. Etter Moses’ død tok Josva, sønn av Nun, over som leder for israelittene, etter å ha blitt utpekt av Gud og innviet av Moses. Josva ledet folket inn i det lovede land og fortsatte å følge Moses’ instruksjoner.

Moses’ betydning og arv

Hans innflytelse strekker seg langt utover hans levetid, og hans arv er dypt forankret i flere store religioner og kulturelle uttrykk.

Moses i jødedommen

I jødedommen er Moses ansett som den største profeten og lovgiveren. Han mottok Torahen, som inneholder de fem Mosebøkene, og etablerte Guds pakt med israelittene. Han er et symbol på trofasthet, lydighet og lederskap, og hans liv og gjerninger blir feiret under viktige jødiske høytider som Pesach (påske) og Shavuot (ukefesten).

Moses i kristendommen

I kristendommen blir Moses sett på som en forløper til Jesus Kristus. Hans liv og handlinger blir ofte sammenlignet med Jesu liv, spesielt i forhold til å lede sitt folk fra slaveri til frihet. Moses’ mottakelse av loven på Sinaifjellet blir sett som en parallell til Jesu bergpreken. Kristne tror at Moses’ pakt med Gud forbereder veien for den nye pakt som etableres gjennom Jesus.

Moses i islam

I islam er han kjent som Musa og er en av de viktigste profetene. Han nevnes hyppig i Koranen og er anerkjent for å ha mottatt åpenbaringer fra Gud (Allah). Musa er også sett som en leder som frigjorde sitt folk fra undertrykkelse og veiledet dem til rettferdighet. Han er et forbilde på tro og lydighet mot Guds vilje.

Moses’ innflytelse i kunst og kultur

Moses har hatt en enorm innflytelse på kunst og kultur gjennom tidene. Han har vært et emne for mange malerier, skulpturer, litterære verk og filmer. Michelangelos skulptur av Moses i San Pietro in Vincoli i Roma og Cecil B. DeMilles film «The Ten Commandments» er noen av de mest kjente kunstverkene som fremstiller Moses. Hans liv og handlinger fortsetter å inspirere kunstnere, forfattere og filmskapere over hele verden.